Almanya’ya girişlerde yapılan testlerle ilgili sorular ve cevaplar

Yurtdışından Almanya’ya giriş yapan herkes 72 saat içerisinde ücretsiz Koronavirüs testini yaptırabilecek. Risk bölgelerinden gelenler için yakında test yaptırma yükümlülüğü olacak. Buradan en önemli soru ve cevapları bulabilirsiniz.

Evet. Bu konuda çıkacak talimat büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek. Risk bölgesinden gelip Almanya’ya giriş yapan herkesin ya Almanya’ya  giriş yapmalarından önceki 48 saat içerisinde test yaptırmış olmaları ya da Almanya’ya giriş yapmaları ile birlikte 72 saat içerisinde; örneğin havaalanında test yaptırmaları zorunludur. Dönüşlerinden sonra; test sonuçları negatif olmayan tüm yolcuların doğrudan nihai yerlerine giderek negatif test sonucunu alana kadar kendi kendilerini 14 gün evlerinde izole etmeleri gerekir (evde karantina). Somut uygulamadan federal eyaletler sorumludur.

Risk bölgelerinden gelenlerin testlerini ya Almanya’ya giriş yapmalarından önceki 48 saat içerisinde yaptırmış olmaları ya da girişten sonra 72 saat içerisinde yaptırmaları zorunludur. Test sonucu yetkili sağlık dairesine 72 saat içerisinde sunulmak zorundadır. Test belgesi Almanca ya da İngilizce dilinde hazırlanmış olmak zorundadır. Risk bölgesinden gelen ve test yaptırmış olduklarını kanıtlayamayanlar giriş yaptıklarında yetkili resmi makamların talebi üzerine test  yaptırmak zorundadırlar.

Negatif bir test sonucu sadece testin yapıldığı andaki durumu yansıtır. Bu nedenden ötürü testten 5 ila 7 gün sonra testin tekrarlanması anlamlıdır. Münferit durumlarda Kamu Sağlık Kurumu ikinci bir testin yapılmasını talep edebilir. Hem birinci, hem ikinci bir test ücreti federal devletin test yönetmeliği kapsamında üstlenilir. Belirgin olmayan semptom durumlarında  – test sonucu negatif de olsa – gecikme olmadan  bir hekimle görüşülmelidir.  Ayrıca sağlık dairesine bilgi verilmelidir.

Test yaptırma yükümlülüğü Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası uyarınca sadece, federal hükümetin SARS-CoV-2 enfeksiyon bulaşma riskinin daha yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunduğu bölgelerden gelenler için geçerlidir. Federal hükümet, hangi bölgelerin risk bölgesi kategorisine girdiğini sürekli denetlemektedir. Güncel risk bölgeleri listesi Robert Koch-Enstitüsü tarafından yayınlanır:  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html. Fakat diğer bir bölgeden Almanya’ya giriş yapanlar da test yaptırabilirler. Test, seyahat eden için Almanya’ya giriş yapmasından sonra geçen 72 saat içerisinde ücretsizdir.

Risk bölgesinden uçak, gemi, tren ya da otobüs ile seyahat ederek Almanya’ya doğrudan giriş yapacak olanların giriş yapmadan önce iniş kartı olarak adlandırılan kartları doldurmaları gereklidir. Bu kartlarda semptomlar ve yapılan teste ilişkin bilgilerin de verilmesi istenir. İniş kartları toplanır ve bunlar seyahat edenlerin Almanya’da ikamet ettikleri ya da nihai varış yerlerinde bulunan sağlık makamlarına iletilebilir. Yerel makamlar evde karantina kuralına uyulup uyulmadığını tesadüfi kontrollerle denetlerler.

Risk bölgesinden gelen yolcular dönüşlerinden hemen sonra gecikme olmadan yetkili sağlık dairesine başvurarak (https://tools.rki.de/PLZTool/) muhtemel semptomlar ve testle ilgili bilgi vermekle yükümlüdürler. Risk bölgelerinden uçak, tren, gemi, otobüs ya da tren ile ülkeye doğrudan giriş yapanların iniş kartlarını doldurmaları zorunludur. Bu kartlar daha sonra Almanya’ya risk bölgelerinden gelerek yapılan girişlerle ilgili bilgilendirmek üzere yetkili sağlık dairelerine iletilebilirler.

Almanya’da yapılan testler için laboratuvarların bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Bu, laboratuvarların pozitif test sonuçlarını yetkili sağlık dairesine bildirmek zorunda olmaları anlamına gelir. Yurtdışında yapılan testin pozitif çıkan sonucunu yolcuların kendileri yetkili sağlık dairesine bildirmek zorundadırlar. (https://tools.rki.de/PLZTool/).

Negatif test sonuçları prensip olarak laboratuvarlar tarafından sağlık dairelerine bildirilmez. Bu nedenden ötürü negatif bir test sonucunu risk bölgesinden gelen yolcuların kendileri hekim tarafından hazırlanmış olan test belgesi ile sağlık dairesine kanıtlamak zorundadırlar.

Sınır yakınlarında yetkili resmi makamlar tarafından rastlantısal olarak kontroller yapılabilir.

Evet, risk bölgesi olmayan bölgelerden dönenler gönüllü olarak test yaptırabilirler. Bunların ücreti 1 Ağustos itibariyle ve eğer test  girişten sonra 72 saat içerisinde yaptırılırsa üstlenilir. Testler, sağlık dairesinde, havaalanı, tren garı, ya da diğer bağlantı noktalarında ya da yerleşik bir hekimde bulunan test duraklarında yaptırılabilir. Kişi başına bir kere daha test yapılmasının da ücreti üstlenilir.

Bunu mesela bir uçak biniş kartı (Boarding-Pass), bilet, otel faturası ya da diğer bir belge ile yapabilirsiniz. Önemli olan ülkeye giriş yapan yolcunun yurtdışında bulunmuş olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koymasıdır.

Örneğin Almanya’da havaalanlarının çoğunda doğrudan yaptırılabilir. Havalanlarında mevcut test kapasiteleri şu anda genişletiliyor. Havaalanında test yaptırmak mümkün olmazsa, telefonla randevu alınarak aile hekiminde ya da diğer bir yerde de yaptırılabilir. Almanya’ya giriş yapanlar, 116 117 numaralı telefon hattından ya da yerel sağlık dairesinden kendilerine en yakın tam olarak nerede test yapıldığını öğrenirler.

Risk bölgesine sürekli gidip gelenler genellikle eyalet mevzuatı kapsamındaki düzenlemelere göre karantina yükümlülüğünden muaf tutulurlar. Bu durumda test belgesi sunma yükümlülükleri yoktur. Fakat isterlerse giriş yaptıktan sonra 72 saat içerisinde ücretsiz olarak test yaptırabilirler.

Test ücretlerini sağlık sigortasına sağlanan artırılmış ödenek üzerinden federal devlet üstlenir.

Bir çok ülkenin enfeksiyon rakamlarının daha yüksek olması ile birlikte Almanya’da olduğundan daha büyük bir SARS-CoV-2 bulaşma riski bulunmaktadır. Seyahat dönüşü erken aşamada yapılan bir test sonucunda farkına varılmayan bir enfeksiyon sonucunda bunun; istemeden diğer insanlara bulaştırma riski azaltılabilir. Bu şekilde; oldukça büyük bir maliyet yükü ihtimaline karşı baştan önlem alınmış olur. Test yapmamak muhtemelen daha pahalıya mal olurdu.

Bu, her bir eyaletin konu ile ilgili düzenlemelerine göre değişir. Risk bölgelerinden dönen ve test sonucu negatif olan yolcular genellikle karantinaya girmek zorunda kalmazlar. Gerekli görülürse ikinci bir negatif test sonucu talep edilir.

Test merkezlerinin ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak test sonucunun 24 ila 48 saat arasında bir zaman süresinde edinilmesinden yola çıkılır. Risk bölgesinden geri dönenler, test sonuçlarını alana kadar evde karantinaya girmek, yani kendilerini izole etmek zorundadırlar. Seyahatlerinden döner dönmez – test sonuçlarını almayı beklemeden – bağlı oldukları sağlık dairesine bildirimde bulunmaları zorunludur.

Yukarıda anılan bildirim, test, kanıtlayıcı belge sunulması ya da evde karantina yükümlülüklerinin ihlali durumunda yetkili yerel makamlar tarafından para cezası verilebilir.

Almanya’ya giriş yapan herkes 1 Ağustos itibariyle 72 saat içerisinde ücretsiz olarak Koronavirüs testi yaptırabilir. Test yükümlülüğü muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde yürürlüğe girecektir.