Almanya’ya girişlerde yapılan testlerle ilgili sorular ve cevaplar

Risk bölgelerinden gelenler için yakında test yaptırma yükümlülüğü olacak. Buradan en önemli soru ve cevapları bulabilirsiniz.

Karantina

Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapan ve bundan önceki 14 gün içerisinde bir risk bölgesinde bulunmuş olan kişilerin, ülkeye giriş yapmaları ile birlikte doğrudan evlerine ya da kalacakları bir diğer uygun yere giderek kendilerini orada 14 gün boyunca izole etme yükümlülükleri vardır. Kişi seyahati kapsamında bir risk bölgesinden sadece geçmiş ve orada kalmamış ise bu yükümlülük yoktur. İlgili sağlık dairesi karantina yükümlülüğünün yerine getirilmesini denetler.

Karantina yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeleri federal eyaletler kendi yetki alanları kapsamında şekillendirirler. Bu nedenden ötürü lütfen ikametinizin ya da karantina süresinde kalacağınız yerin bulunduğu eyaletin internet sayfalarından orada somut olarak hangi karantina kurallarının geçerli olduğunu öğrenin.

Risk bölgesi Almanya Federal Cumhuriyeti dışında ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapıldığı zaman zarfında Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonunun bulaşması riskinin daha yüksek olduğu bir devlet ya da bölgedir.  Robert Koch Enstitüsü risk bölgeleri listesini sürekli güncelleyerek yayınlar.

Almanya’ya giriş yapmadan önceki son 14 gün boyunca bir risk bölgesinde bulunmuş olan herkes, kaldığı yerin adresini bildirmek üzere yetkili sağlık dairesine başvurmak zorundadır.

Test yükümlülüğü

Almanya’ya giriş yapan ve girişinden önceki 14 gün boyunca bir risk bölgesinde bulunmuş olan herkes, Almanya Sağlık Bakanlığı (BMG) Test Yükümlülüğü Yönetmeliği uyarınca yetkili sağlık dairesi ya da eyalet tarafından belirlenmiş olan bir diğer merkezin talebi üzerine, ya SARS-CoV-2 testinin negatif sonucunu sunmak ya da girişi itibariyle 14 gün içerisinde bir test yaptırmak zorundadır. Somut uygulamadan federal eyaletler sorumludur.

Bu, bulunduğunuz yerdeki somut uygulamaya bağlıdır. Negatif bir test sonucu alınmadığı sürece her halûkarda evde karantinaya girme zorunluluğu olur. Havaalanından/ limandan eve gidişte üçüncü sahıslarla her türlü yakın temastan kaçınılmalıdır. Almanca kısaltmasında AHA – tedbirleri dediğimiz genel hijyen kuralları geçerlidir: Mesafe, Hijyen, Maske (www.infektionsschutz.de/coronavirus).

Prensip olarak, evet. Somut uygulamadan federal eyaletler sorumludur.

Testin Avrupa Birliği üyesi bir ülkede ya da Robert Koch Enstitüsü tarafından (https://www.rki.de/covid-19-tests) adresi altında sıralanmış olan devletlerden birinde yaptırılmış olması gerekir. Test sonucu ülkeye girişte yanınızda bulunuyorsa, girişten en fazla 48 saat önce yapılmış olmalıdır.

Risk bölgelerinden gelen ve test yaptırdıklarını kanıtlayamayan kişilerin girişte yetkili makamların talepleri üzerine test yaptırmaları zorunludur.

Negatif bir test sonucu sadece testin yapıldığı andaki durumu yansıtır. Bu nedenden ötürü testten 5 ila 7 gün sonra testin tekrarlanması anlamlıdır. Münferit durumlarda kamu sağlık kurumu (yetkili sağlık dairelerince) ikinci bir testin yapılmasını talep edebilir.

Pozitif test sonucu alan kişi kendini 10 gün izole etmek zorundadır.

Negatif bir test sonucu, çoğu eyalet mevzuatına göre evde karantinaya girme gereksinimini ortadan kaldırır. Fakat bunun yerine, bazı eyaletlerde bir kaç gün sonra testin tekrar edilmesi gerekli görülür.

Test sonucu nasıl olursa olsun: Bir risk bölgesinden Almanya’ya giriş yaptıktan sonraki 14 gün içerisinde tipik COVID-19-semptomlarının (nefes darlığı, yeni öksürük belirtisi, ateş ya da koku ve tad alma duyularının kaybı) görülmesi durumunda derhal yetkili sağlık dairesine bilgi verilmesi gereklidir. Belirsiz semptomlar varsa – test sonucu negatif de olsa – derhal bir hekim ile görüşülmelidir.

Risk bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar mümkünse havaalanı ve limanlarda test yaptırmalıdırlar.

Test yaptırılması bu yerlerde mümkün değilse telefonla bildirimde bulunarak yerleşik bir hekim tarafından da yaptırılabilir. Almanya’ya giriş yapanlar, 116 117 numaralı tıbbi hizmet telefon hattından bulundukları yerde tam olarak nerede test yaptırabileceklerini öğrenirler.

Risk bölgelerinden giriş yapanlar dönüşlerinden hemen sonra yetkili sağlık dairesine başvurarak muhtemel semptomlarla ilgili ve test yaptırdıklarına ilişkin bilgi vermekle yükümlüdürler.

Bir risk bölgesinden uçak, gemi, tren ya da otobüs ile seyahat ederek Almanya’ya doğrudan giriş yapacak olan yolcular ise giriş yapmadan önce iniş kartı olarak adlandırılan kartları doldurmak zorundadırlar. Bu kartlarda semptomlar ve yapılan teste ilişkin bilgilerin de verilmesi istenir. İniş kartları toplanır ve bunlar (negatif test sonucu kanıtlanmadığı taktirde) seyahat edenlerin Almanya’da ikamet ettikleri ya da nihai varış yerlerinde bulunan sağlık makamlarına iletilir. Bu yerel makamlar evde karantina kuralına uyulup uyulmadığını tesadüfi kontrollerle denetlerler.

Zorla test yaptırılması planlanmıyor. Fakat bir risk bölgesinden giriş yapan bir kişi, dönüşünden sonra 14 gün içerisinde kendisinden talep edilmiş olmasına rağmen test yaptırılmasına izin vermiyorsa  para cezasına çarptırılabileceğini bilmelidir.

Almanya’da yapılan testler için laboratuvarların bildirim yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla laboratuvarlar pozitif test sonuçlarını yetkili dağlık dairesine bildirmek zorundadırlar.

Negatif test sonuçları prensip olarak laboratuvarlar tarafından sağlık dairelerine bildirilmez. Bu nedenden ötürü negatif bir test sonucunu, risk bölgesinden gelen yolcuların kendileri hekim tarafından hazırlanmış olan test belgesi ile sağlık dairesine kanıtlamak zorundadırlar.

Sınır yakınlarında yetkili resmi makamlar tarafından rastlantısal olarak kontroller yapılabilir. Kontrolü yapan makamlar yolcuların bilgilerini yolcunun varış yerindeki sağlık müdürlüklerine iletebilirler (en azından negatif bir test sonucu kanıtlanmadığı zaman).

Yolcular taşımayı gerçekleştirenler tarafından (örneğin trende ya da uçakta) sınır ötesi ulaşımda yükümlülükleri hakkında bilgilendirilirler. Ayrıca Federal Sağlık Bilgi Merkezi test yükümlülüğü hakkında bilgilendirmede bulunur. Sınır yakınındaki caddelere, havaalanlarına, liman ve garlara bilgilendirici levhalar yerleştirilecektir.

Yukarıda anılan bildirimlerin, test yapılmasını ya da evde karantina uygulamasını onaylama yükümlülüklerinin ihlali durumlarında yetkili yerel makamlar tarafından yüksek para cezaları verilebilir.

Test yükümlülüğü 8 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup risk bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar için geçerlidir.

Test yaptırma yükümlülüğü Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası uyarınca sadece, federal hükümetin SARS-CoV-2 enfeksiyon bulaşma riskinin daha yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunduğu bölgelerden gelenler için geçerlidir. Federal hükümet, hangi bölgelerin risk bölgesi kategorisine girdiğini sürekli denetlemektedir. Güncel risk bölgeleri listesi Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanır.

Ücretsiz testler

Risk bölgesi olmayan yerlerden geri dönenlerin ücretsiz test yaptırma imkanı uygulamasına yaz tatili ile bağlantılı seyahat sezonunun 15 Eylül 2020 tarihinde sona ermesi ile birlikte son verilmiştir. Son 14 gün içerisinde uluslararası bir risk bölgesinde bulunmuş olan yolcuların ülkeye giriş yapmalarından sonra on gün içerisinde ücretsiz test yaptırma hakları vardır.